تحريم كره شمالي

????چین به شرکتهای کره شمالی که در خاک این کشور مستقر و فعالیت می‌کنند دستور داده است تا فعالیتهای خود را متوقف کنند. این اقدام چین درچارچوب تحریمهای سازمان ملل متحد علیه کره شمالی اتخاذ شده است. ????به گفته همین گزارشها شرکتهای مشترک دو کشور نیز باید فعالیتهای خود را متوقف کنند. ????چین که متحد اصلی کره شمالی است درحال حاضر واردات محصولات نساجی از کره شمالی را متوقف کرده و محدودیتهایی در صادرات مواد سوختی به آن کشور اعمال کرده است. http://bbc.in/2wYmFpZ @BBCPersian