محصولات سازگار با آب و هوای هوشمند

????محصولات سازگار با آب و هوای هوشمند، لازمه امنیت غذایی و تغذیه در آینده است ♦️تغییرات آب و هوایی عوارض شدیدی برای کشاورزان دارد؛ معیشت آنان با تهاجم سیل، خشکسالی، بالا آمدن سطح آب دریاها و افزایش دمای هوا نابود می شود. در حال حاضر، با اشتغال بیش از ۱,۳ میلیارد نفر از مردم سراسر جهان در بخش کشاورزی و یا نزدیک به ۴۰ درصد از نیروی کار جهانی، ضروری است که ما انعطاف پذیری کشاورزی در برابر آب وهوا را با تمامی جنبه های پرورش محصول و نوآوری مواد غذایی ادغام کنیم. ♦️به گزارش ایانا از سایت "آی پی اس نیوز"، با توسعه روش هایی برای بهبود کشت مواد غذایی اصلی، می توان برخی اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی را پست سر گذاشت و امنیت غذایی و معیشت کشاورزی نسل های آینده را تأمین کرد. ♦️گزارش اخیر مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی، نشان داد که احتمال دارد با تغییرات اقلیمی اخیر، تولید جهانی مواد غذایی در هر دهه تا سال ۲۰۵۰ تا ۲ درصد کاهش یابد؛ در حالی که انتظار می رود جمعیت جهان به ۹,۷ میلیارد نفر برسد. https://t.me/ianair ♦️ممکن است در نتیجه این عوامل، مردم مجبور شوند که مقدار کمتری میوه، سبزیجات و محصولات گوشت قرمز مصرف کنند؛ زیرا به دنبال آن دسترسی به این مواد کمتر خواهد شد و قیمت ها افزایش خواهد یافت. همچنین ممکن است دسترسی به مواد غذایی به دلیل آسیب پذیری های مرتبط با اقلیم در بخش حمل و نقل، ذخیره سازی و فرآوری محدود شود. ♦️مدل های پیش بینی شده بانک جهانی تا سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ نشان می دهد که ۴۰ تا ۸۰ درصد زمین های زراعی برای کشت مواد غذایی اصلی مانند ذرت، ارزن و ذرت خوشه ای به کار خواهد رفت که می تواند به دلیل اثرات افزایش دما و یا خشکی و خشکسالی از بین برود./مشروح گزارش???????? http://www.iana.ir/fa/news/48248