مقایسه درصد تورم محصولات غذایی در سال‌های ۹۲ و ۹۶

مقایسه درصد تورم محصولات غذایی در سال‌های ۹۲ و ۹۶/ تورم ۵۶ درصدی سال ۹۲ برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در حالی که بیشتر رسانه‌ها از تورم موادغذایی به ویژه گوشت شکایت داشته و این موضوع را بهانه‌ای برای انتقاد از دولت می‌دانند، اما مقایسه آمارها در سال‌های ۹۲ و ۹۶ واقعیت‌هایی غیر از این را نمایان می‌سازند. در حالی که بیشتر رسانه‌ها از تورم موادغذایی به ویژه گوشت شکایت داشته و این موضوع را بهانه‌ای برای انتقاد از دولت می‌دانند، اما مقایسه آمارها در سال‌های ۹۲ و ۹۶ واقعیت‌هایی غیر از این را نمایان می‌سازند. به گزارش خبرنگار ایانا، قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار داخلی طی ماه‌های اخیر افزایش داشته و خبرهایی که در این باره منتشر می‌شود، نگرانی مردم را برانگیخته است. این در حالی است که طبق داده‌های آماری بانک مرکزی، در خرداد سال جاری تقریبا تورمی که نرخ کالاهای خوراکی و آشامیدنی را بالا برده، در مقایسه با تورم ایجاد شده در سال ۹۲ به طرز معنی‌داری کمتر است و به راحتی می‌تواند کنترل تورم در سال‌های گذشته را برای این گروه از کالاها اثبات کند. طبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، در خرداد امسال، تورم گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۸,۲ درصد رشد داشت. در حالی که قیمت همین محصول در خرداد ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، ۳۸.۹ درصد صعود کرده است. به عبارتی تورم ایجاد شده در سال ۹۲ تنها در گوشت، ۲۰.۷ درصد بیشتر از تورمی است که امسال شاهد آن هستیم. البته ناگفته نماند تورم این محصول در خرداد ۹۱ نسبت به خرداد ۹۰ بیش از ۴۱ درصد بود. در مورد ماهی و حیوانات دریایی، تورم ایجاد شده در همین مقطع زمانی در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ به میزان ۶۸,۸ درصد بود در حالی که این عدد برای خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل، شاخص ۱۰.۷ درصد را نشان می‌دهد. لبنیات نیز یکی از کالاهایی است که گرانی افسارگسیخته آن در سال جاری مورد نقد قرار گرفت. این قلم کالایی در جداول منتشر شده از طرف بانک مرکزی، به همراه تخم پرندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و تورم ۷,۶ درصد را در خرداد امسال نسبت به ۹۵ نشان می‌دهد. در حالی که همین شاخص برای سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن، ۵۲.۲ درصد بود. به عبارتی تورم سال ۹۲ به میزان ۴۴.۶ درصد بیشتر است. شاخص تورمی دیگر کالاها در همان مقطع زمانی، ثابت می‌کند که درصد تورم در روغن‌ها و چربی‌ها در سال ۹۲ بیش از ۴۲ درصد، در مورد انواع سبزی، حبوب و فراورده‌های سبزی ۴۶,۷ درصد، برای میوه و خشکبار ۴۸.۶ درصد و در قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی نیز بیش از ۴۲ درصد نسبت به تورم ایجاد شده در سال ۹۶ بیشتر بوده است. تورم خرداد سال ۹۲ در مورد آشامیدنی‌ها هم ۵۸ درصد بیشتر از تورم خرداد سال ۹۶ برآورد می‌شود. به طور کلی باید گفت که شاخص تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد سال جاری نسبت به خرداد ۹۵ عدد ۱۵,۲ درصد را به نمایش می‌گذارد که این میزان برای خرداد سال ۹۲ نسبت به خرداد سال قبل از آن، ۵۶.۳ درصد یعنی با بیش از ۴۰ درصد اختلاف بوده است.