امحای محموله‌های حامل خرمای اسرائیلی

????امحای محموله‌های حامل خرمای اسرائیلی ⛔️گمرک ایران در واکنش به انتشار ماجرای خرماهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در مجموع ۹ دستگاه کامیون حامل این نوع خرما توقیف‌ شده که با حکم محاکم قضایی دستور امحای آن صادر شده است. ⛔️ در توضیحات گمرک آمده است: نماینده شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی «ج.ر» در فروردین سال گذشته تعداد چهار دستگاه محموله خرما طی ردیف‌های بندری به شماره ۸۹۵۲۷۴، ۸۹۵۲۸۷، ۸۹۹۹۹۲ و ۹۰۰۰۱۹به محوطه بندری گمرک بازرگان حمل می‌‌کند. ⛔️پس از چند روز نماینده شرکت طی درخواستی، خواستار مرجوع کردن به علت نداشتن مجوزهای لازم را کرد که با توجه به اینکه پیش از این محموله به گمرک اظهار نشده بود و در محوطه بندری قرار داشت، لذا طبق قانون می‌بایست برای ارجاع محموله ارزیابی و بازرسی از کالا صورت می‌گرفت. ⛔️در مرحله ارزیابی کالا جهت مرجوع شدن توسط ماموران گمرک مشخص شد، محموله‌های وارده به مارک Jordanrover, Medjoul محصول رژیم صهیونیستی است. ⛔️همچنین نماینده شرکت حمل‌ونقل ر.م.ش نیز تعداد دو دستگاه تریلر محموله خرما به محوطه بندری مرز بازرگان وارد و بعد از چند روز خواستار مرجوع کردن کالا شد که ماموران گمرک وفق مقررات محموله مرجوعی را بازرسی و ارزیابی نموده و در ارزیابی به عمل آمده مشخص شد که محموله خرما از همان مارک و محصول رژیم صهیونیستی است. http://www.iana.ir/fa/news/44789 https://t.me/ianair