فهرست مطالب
رلذل
معرفی انجمن
درباره انجمن متخصصین دامی استان خراسان رضوی

به وب سایت خوش آمدید

انجمن متخصصیین علوم دامی خراسان از تمامی عزیزانی که از غرفه این انجمن در نهمین نمایشگاه دام ، طیور و شیلات مشهد بازدید نموده اند صمیمانه تقدیر و تشکر می نماید.8